Jan Búry

Master's thesis

Význam investičního ratingu a mezinárodních ratingových agentur pro stabilitu mezinárodních finančních trhů

The Importance of Credit Rating and Credit Rating Agencies on the Stability of International Financial Markets
Abstract:
Ratingové agentury hodnotí solvenci dlužníka nebo rizikovost dluhového instrumentu a relativní pravděpodobnost vyhlášení úpadku. Kreditní rating hraje důležitou roli na finančních trzích. Ovlivňuje chování všech účastníků transakcí na finančních trzích (investorů, dlužníků a regulátorů). První část práce se zabývá funkcí ratingu na finančních trzích a ukazuje, jaké největší výhrady zaznívají směrem …more
Abstract:
Credit rating agencies judge the creditworthiness of the debtors and debt obligations and the relative probability of their default. Credit rating plays a very important role in the financial markets. It influences the behavior of all participants (investors, debtors and regulators) of the market transactions. The first part of the thesis deals with definition and function of the credit rating. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2011
  • Supervisor: Emílie Kalínská
  • Reader: Radek Čajka

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/25181

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod