Bc. Katarína Baranovičová

Bakalářská práce

Rating a kreditné riziko

Rating and credit risk
Abstract:
The aim of the thesis is to approach the issue of credit risk by analyzing the risk and its factors on the financial market. The author of this work attempted to process knowledge gained from studying literature and internet sources. The thesis is divided into three parts, the first of which contains a characteristic of risk at financial markets and describes the distribution of financial risks. Second …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je priblíženie problematiky kreditného rizika pomocou analýzy rizika a jeho faktorov na finančnom trhu. Snahou autora tejto práce bolo prehľadne a jednoducho spracovať vedomosti získané z preštudovanej literatúry a z internetových zdrojov. Bakalárska práca je rozdelená do troch častí, z ktorých prvá obsahuje charakteristiku rizika na finančnom trhu, opisuje rozdelenie finančných …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.
  • Oponent: Ing. Peter Trúchly

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management