Mgr. Ľubomír Franek

Bakalářská práce

Analýza a návrh webového portálu mikroregionu

Analysis and design of micro regional web portal
Abstract:
This bachelor thesis is about basic topics of creating a web site for a micro region. In this thesis are explained legislative requirements, the term of accessibility and methodologies of building and testing accessible web to the reader. In the another part are design and implementation of web portal described.
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá webovými stránkami mikroregiónu.V práci sú vysvetlené legislatívne požiadavky, pojem prístupnosť a metodiky budovania a testovania prístupného webu. Ďalšia časť obsahuje popis návrhu a implementácie webového portálu.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2011
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc.
  • Oponent: RNDr. Ing. Lucie Pekárková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky