Bc. Michaela Studená

Diplomová práce

Region Alentejo - vzorce voličského chování a jejich interpretace

Region Alentejo - rules of voting behaviour and its interpretation
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou prostorového rozložení volební podpory politických stran ve farnostech (freguesias) portugalského regionu Alentejo a hledáním příčin těchto rozdílů. Analyzovány byly výsledky voleb do Národního shromáždění z let 2002, 2005, 2009 a 2011, voleb do zastupitelstev farností z let 2005 a 2009 a do Evropského parlamentu z let 2004 a 2009. V práci se prokázala variabilita …více
Abstract:
The diploma thesis deals with analysis of territorial distribution of electoral support to political parties in the Alentejo region in Portugal parishes (freguesias) and searches for causes of these differences. The subjects of analysis were the parliamentary elections in 2002, 2005, 2009 and 2011, the Parish Assemblies elections in 2005 and 2009 and European Parliament elections in 2004 and 2009. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Michal Pink, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Otto Eibl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií