Bc. Eliška Truhlářová

Diplomová práce

Kvalita života osoby pečující o rodinného příslušníka s těžkým kombinovaným postižením

Quality of life of person who cares for family member with severe multiple disability
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na kvalitu života osoby, která dlouhodobě intenzivně pečuje o rodinné příslušníky s těžkým postižením. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, z nichž první tři obsahují teoretická východiska a čtvrtá kapitola je praktická. Teoretická část se zabývá vymezením těžkého kombinovaného postižení, kvalitou života pečujících osob a komplexní péčí o osoby s těžkým kombinovaným postižením …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the quality of life of the person in the long term intensive care for family members with severe disabilities. The thesis is divided into four chapters, the first three contain the theoretical basis and the fourth chapter is practical. The theoretical part deals with the definition of severe multiple disability, quality of life of caregivers and comprehensive care for …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Helena Vaďurová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta