Bc. Jan Hintnaus

Diplomová práce

Znalostní management a jeho uplatnění při řízení nástupnické strategie v rodinné firmě

Knowledge management and its application in the management succession strategy in family company
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou rodinných firem a zejména předáváním výkonné moci v nich z jedné generace na druhou. V první části práce jsou nastíněna teoretická východiska, z nichž následně vychází druhá, aplikační část práce. V této části je pak představena konkrétní firma, na jejímž příkladu jsou některé teoretické otázky aplikovány. V poslední části práce jsou obsaženy návrhy na to …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the issue of family companies and especially with the transfer of executive power in them from one generation to the next one. The first part of the thesis outlines the theoretical starting point, from which the second, the application part of the thesis is based. In this section, a specific company is introduced, on which some theoretical questions are applied. The last …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Jiří Kubín

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní