Theses 

Quantitative Probe of the Use of L1 in Lessons of L2 at a Particular Secondary School – Mgr. Jiřina Onderková, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Mgr. Jiřina Onderková, DiS.

Bachelor's thesis

Quantitative Probe of the Use of L1 in Lessons of L2 at a Particular Secondary School

Quantitative Probe of the Use of L1 in Lessons of L2 at a Particular Secondary School

Anotácia: Tato bakalářská práce se zabývá používáním mateřského jazyka ve výuce cizích jazyků na střední škole. Teoretická část se zabývá objemem mateřského jazyka v hodinách cizího jazyka, výukovými metodami , školou jako sociálním prostředím, překladem ústním i písemným. V praktické části se dotazníkovým šetřením určeným studentům i učitelům cizích jazyků a jeho převážně kvantitativní analýzou zjišťují záležitosti ohledně překladů, nutnosti a výhod používání mateřského jazyka ve výuce. Součástí zkoumání jsou i učitelé a jejich používání překladů ve výuce. V závěrečném resumé je zhodnocení studie a jsou zde navrženy možnosti, jak s výsledky výzkumu pracovat v praxi.

Abstract: This thesis deals with the use of L1 in lessons of L2 at a particular secondary school. The theoretical part is focused on the amount of L1 in L2 lesons,teaching methods, school as environment, translation both oral and written. In the empiric part the questionnire is used as a tool for the research, students and teachers are involved.The quantitative analysis is the method of processing data. In the summary there are suggested possible solutions for work in the teaching process in future.

Keywords: quantitative analysis, kvantitativní analýza, dotazník, questionnaire, mother tongue, lessons of foreign language, mateřský jazyk, výuka cizích jazyků, oral translation, ústní překlad, written translation, písemný překlad

Jazyk práce: English

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantné odkazy 


Hore | Aktuálny dátum a čas: 18. 6. 2019 17:19, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz