Theses 

Přístupy k zjišťování efektivnosti nástrojů marketingové komunikace – Ing. Jana Ouřadová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Jana Ouřadová

Diplomová práce

Přístupy k zjišťování efektivnosti nástrojů marketingové komunikace

Approaches to determination of efficiency marketing communication instruments

Anotace: Abstrakt Marketingová komunikace musí být oboustranná, vyvážená a etická. V teoretické části analyzuji, jaké nástroje marketingové komunikace používala firma Emco pro výrobek Biskiti a měřím její jednotlivé složky. Zjišťuji, zda společnost zvolila efektivní komunikační nástroje a zda jsou Biskiti stále oblíbeným produktem pro děti do 12 let. Definuji parametry, které vedou k vyšší efektivnosti marketingového plánu. Promítám tyto parametry do návrhu marketingového plánu vedoucího k růstu frekvence nákupu a zjišťuji efektivnost použitých nástrojů marketingové komunikace. V praktické části analyzuji dosah frekvence a účinek propagace, kterou firma zvolila. Analyzuji jednotlivé nástroje a tím získávám jaký prodejní účinek byl nejefektivnější. Optimalizuji komunikační mix a používání metody odhadu funkce prodejní odezvy. Vyhodnotila jsem jak byl výrobek přijat spotřebiteli, konkurencí a samotnými odběrateli. Výzkumem trhu jsem zjistila, že společnost Emco má v produktovém portfoliu vážného konkurenta Nestlé, kterému je potřeba konkurovat zejména obalem.

Abstract: Abstract Marketing Communication is two-way process; it is a relationship between sender and recipient. The Communication has to be balanced and be ethic; it is about using the right words and the right context. In my theoretical part I analyzed what kind of marketing communications tools does company EMCO (for its product Biskiti) and I measured each of its product components. I tried to find out if company has chosen the right and effective tools (implements) and if their product Biskiti is still popular on the market between children (age 3-12).I defined parameters of its product which suppose to help the effectiveness of its marketing plan. In my project I put these parameters (characteristics) into a Sample Marketing Plan which I believe will increase demand for this particular product.I was concentrating on findings the most suitable and most effective communication tools. In my practical part you can see how I reached the frequency Biskiti and an effect of its promotion (chosen by a company itself).I defined in individual tools which are helping me out to find the best selling tactics and which are they most effective. I evaluated how successful product Biskiti was and what was the reaction for its customers, competitors and suppliers. The biggest competitor for Emco is company Nestle in the moment. To stay competitive and be better than Nestle, company Emco needs to concentrate on its packaging.

Klíčová slova: Klíčová slova Reklama, podpora prodeje, vztahy s veřejností, komunikace se zákazníkem, konkurenční společnost Nestlé, obal výrobku, Emco ČR a výrobek Biskiti. Key words Advertisement, sales promotions, public relations, communication with costumer, competition of company Nestlé, packing of product, Emco Czech republic and product Biskiti.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: Mgr. Matěj Hušek

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 23:28, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz