Lucie VANDROVCOVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u klienta trpícího demencí

Nursing process of a client suffering from dementia
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou ošetřovatelského procesu u klienta trpícího demencí. V teoretické části se dozvíte informace o stáří a stárnutí a o možných psychických onemocněních. V praktické části proběhne srovnání ošetřovatelského procesu u jednotlivých respondentů s různým psychickým onemocněním. Jedná se o klidného a agresivního respondenta. Z čehož budou vyplívat specifika ošetřovatelské …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the issue of the nursing proces in a client suffering from demenctia. In the theoretical part you will learn information about old age and aging and about possible mental illnesses. In the practial part, a comparison of the nursing proces for individual respondents with various mental illnesses will také place. He is a calm and aggressive respondent. From which the specifics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Kroupová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VANDROVCOVÁ, Lucie. Ošetřovatelský proces u klienta trpícího demencí. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Všeobecné ošetřovatelství / Všeobecné ošetřovatelství

Práce na příbuzné téma