Bc. Michal Krykorka

Diplomová práce

Syntéza tetrapodálních konjugovaných systémů s centrální benzen 1,4 diaminovou jednotkou

Synthesis of tetrapodal conjugated systems containing central benzene 1,4 diamine unit
Anotace:
Byla provedena literární rešerše syntéz a využití látek s centrální benzen 1,4 diaminovou jednotkou, které byly různě modifikovány a substituovány. V teoretické části bylo pojednáno o konjugovaných systémech v push-pull uspořádání, dále byly probrány různé modifikace centrálních jednotek, vliv pyridinu na skelet molekuly, výčet pKa látek s centrální benzen 1,4 diaminovou jednotkou a možnosti syntéz …více
Abstract:
A literature search of the syntheses and applications of compounds containing benzene 1,4 diamino central unit, its modifications and substitution has been done. In the theoretical part, the conjugated systems in the push-pull arrangement were discussed as well as introducing of multiple types of central units and influence of pyridine acceptor on properties of the final organic material. pKa of compounds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Tydlitát, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krykorka, Michal. Syntéza tetrapodálních konjugovaných systémů s centrální benzen 1,4 diaminovou jednotkou. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická