Tereza SMOLANOVÁ

Bakalářská práce

Terciární vzdělávání

Tertiary education
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje charakteristice terciárního vzdělávání v České republice, jeho vývoji a historii. Úvodní část práce je zaměřena na systém vzdělávání v České republice a na zásady a cíle vzdělávání. Dále se práce zabývá historií a právní úpravou terciárního vzdělávání a pojednává o mezinárodní standardní klasifikaci vzdělávání. V závěru se práce zabývá charakteristikou vyšších odborných …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the characteristics of tertiary education in the Czech Republic, its evolution and history. The introductory part is about the education system in the Czech Republic and on the principles and objectives of education. Furthermore, the thesis is devoted to the history and legal regulation of tertiary education and deals with the International Standard Classification of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SMOLANOVÁ, Tereza. Terciární vzdělávání. Plzeň, 2020. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/