Blanka Bejdáková

Disertační práce

Analýza kvality výuky vyšší odborné školy a zvyšování její úrovně s důrazem na podnikatelské vzdělávání a myšlení v podmínkách Vyšší obchodní podnikatelské školy

Analysis of Quality of 'Teaching of the Tertiary Professional School and Raising its Level with Emphasis on Competence for Employment and Entrepreneurial Activities and Thinking in the Environment of the Tertiary Business Entrepreneutial School
Anotace:
Hlavním cílem této doktorské práce je zjistit, jaká je úroveň kvality výuky na konkrétní vyšší odborné škole a naznačení cest, jakými je možné kvalitu výuky ještě dále zvyšovat. Kvalita výuky představuje poměrně široký pojem, proto je v práci kladen důraz především na úroveň klíčových kompetencí studentů, zejména pak na kompetenci k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám. Pro naplnění tohoto …více
Abstract:
It has been the primary objective of this doctoral thesis to determine the level of the quality of teaching at a particular tertiary professional school and suggest avenues leading to potential further improvement of the quality of the teaching. Quality of teaching is a relatively broad term; therefore, the thesis places emphasis primarily on the level of the students' key competences, primarily the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 4. 2012
  • Vedoucí: Ondřej Asztalos
  • Oponent: Pavel Krpálek, Rudolf Šlosár

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30286