Martina HAVLOVÁ

Bakalářská práce

Financování, hospodaření a účetnictví příspěvkových organizací

Financing, economy and accounting contributory organizations
Anotace:
Ve své bakalářské práci zpracovávám téma financování, hospodaření a účetnictví příspěvkové organizace, která je zřízena územním samosprávným celkem. V teoretické části nejprve nastiňuji postavení a funkce příspěvkové organizace ve veřejném sektoru, způsoby hospodaření a účetnictví a metody finanční analýzy, které využiji v části praktické. V praktické části se zaměřuji na konkrétní příspěvkovou organizaci …více
Abstract:
In my thesis working on the topic of financing, management and accounting contributory organization, which is established by a local government unit.In the theoretical part, I outline the status and function of contributory organizations in the public sector, farming and accounting and financial analysis methods that utilize the practical part. In the practical part is focused on a specific contributory …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2015
  • Vedoucí: Ing. Jana Janáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HAVLOVÁ, Martina. Financování, hospodaření a účetnictví příspěvkových organizací. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční management