Bc. Kateřina Kopřivová

Master's thesis

Funkce a významy dativu v ruštině v porovnání s češtinou (na materiálu publicistických textů)

The Function and Meanings of Dative in Russian in Comparison with Czech (on the Material of Journalistic Texts)
Abstract:
Diplomová práce „Funkce a významy dativu v ruštině v porovnání s češtinou (na materiálu publicistických textů)“ je zaměřena na analýzu významů a funkcí třetího pádu v ruštině v porovnání s češtinou na základě materiálu získaného z publicistických článků. Práce je rozdělená na dvě části – teoretickou a praktickou. V teoretické části jsme nejprve popsali morfologii a syntax, poté deklinační systém v …more
Abstract:
The thesis „The Function and meanings of dative in Russian in comparison with Czech (on the material of journalistic texts)“ is based on analysis of the meanings and the functions of dative in Russian in comparison with Czech on the material of journalistic texts. The thesis is divided into theoretical part and practical part. In the theoretical part we have first described the morphology, syntax, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.
  • Reader: PhDr. Pavla Valčáková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta