Petr TŮMA

Bakalářská práce

Translation from English to Czech and analysis of excerpts of a text on the martial art of Capoeira ("The Little Capoeira Book" written by Nestor Capoeira)

Translation from English to Czech and analysis of excerpts of a text on the martial art of Capoeira ("The Little Capoeira Book" written by Nestor Capoeira)
Abstract:
This thesis deals with the translation of an excerpt from a book about a Brazilian martial art ?The Little Capoeira Book?, written by Nestor Capoeira. The thesis is formally divided into five chapters. The second chapter deals with current theory of translation and various translation strategies. The following chapter is devoted to the actual translation. The next chapter is focused on the use of the …více
Abstract:
Tato práce se zabývá překladem úryvku z knihy o brazilském bojovém umění "The Little Capoerira Book", jejímž autorem je Nestor Capoeira. Práce je formálě členěna do pěti kapitol. Současnou teorií překladu a různými překladatelskými strategiemi se zabývá druhá kapitola. Následující kapitola je věnována samotnému překladu. V další kapitole se autor věnuje užití popsaných teorií a stategií. Tato část …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: David Eugene Franklin, B. A.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TŮMA, Petr. Translation from English to Czech and analysis of excerpts of a text on the martial art of Capoeira ("The Little Capoeira Book" written by Nestor Capoeira). Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina