Magdalena ZIKMUNDOVÁ

Bakalářská práce

Překlad vybraného textu z angličtiny do češtiny z oblasti společenských věd s komentářem a glosářem z angličtiny do češtiny

Translation of Selected Text from the Field of Social Sciences with a Commentary and Glossary from English into Czech
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na překlad vybraného textu ze společenskovědního oboru, konkrétně historické reálie o Jindřichovi VIII., britském panovníkovi. Hlavním cílem této práce je vytvořit srozumitelný překlad s ohledem na povahu populárně-naučného stylu a stejně tak teoretické a praktické aspekty překládání, které jsou popsány v teoretické části. Praktická část zahrnuje překlad, komentář …více
Abstract:
The focus of this Bachelor thesis deals with the translation of a selected text from the field of social sciences, namely historical realia about Henry VIII, the British monarch. The main aim of the thesis is to provide a clearly understandable translation of the text with regards to the characteristic features of the popular scientific style with respect to the theoretical as well as the practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 38711

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Raisová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZIKMUNDOVÁ, Magdalena. Překlad vybraného textu z angličtiny do češtiny z oblasti společenských věd s komentářem a glosářem z angličtiny do češtiny. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - ruština