Daniel CABÁK

Diplomová práce

Vztah emoční inteligence a motivace studentů ke studiu psychologie

The relationship of emotional intelligence and motivation of students to study psychology
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat motivaci studentů psychologie ke studiu psychologie v diferenciaci na egocentrické a allocentrické motivy. Zároveň také mapuje úroveň globální rysové emoční inteligence a její vztah k motivaci ke studiu u studentů psychologie. Teoretická část je rozdělena na tři části. První část se zabývá úlohou motivace v osobnosti studenta psychologie. Druhá část se zaměřuje na emoční …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the motivation of students to study psychology in differentiation into egocentric and allocentric motives. Thesis also maps the level of global feature emotional intelligence and its relationship to motivation to study at students of psychology. The theoretical part is divided into three parts. The first part deals with the role of motivation in the personality …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CABÁK, Daniel. Vztah emoční inteligence a motivace studentů ke studiu psychologie. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky - Učitelství psychologie pro střední školy (negarantovaný rozvrh)