Bc. Patrik Hanák

Bakalářská práce

Vybrané informační a komunikační technologie ve výuce oboru Vojenský odborný výcvik

The selected information and communication technologies in the teaching field of Military training
Anotace:
Bakalářská práce „Vybrané informační a komunikační technologie ve výuce oboru vojenský odborný výcvik“ pojednává o informačních a komunikačních technologiích ve výuce tohoto oboru. Cílem této bakalářské práce je analýza využití informačních a komunikačních technologií ve výuce oboru Vojenský odborný výcvik. V první kapitole teoretické části je představena Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola …více
Abstract:
Bachelor thesis „The selected information and communication technologies in the teaching field of Military training“ is focused on the information and communication technologies used in teaching this branch. The aim of this thesis is analysis of usage of the information and communication technologies in teaching the branch of Military training. First chapter of the theoretical part introduces Military …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Jan Válek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jan Krejčí

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta