Kateřina Karhánková

Bachelor's thesis

Přínos týmové spolupráce při tvorbě animovaného filmu

The Advantages of team work in animated films

Abstract:
V této práci se věnuji využití týmové spolupráce při tvorbě animovaného filmu. Práce obsahuje náhled na základní specifika animované tvorby, na rozdílnost autorského a týmového přístupu v tomto oboru, spolu s pozitivními i negativními aspekty. Práce dále představuje základy teorie týmové spolupráce a jejich možnou aplikaci při procesu tvorby animovaného filmu dopomáhající k dosažení lepších výsledků …more
Abstract:
I focus on possibilities of teamwork in animated films in my thesis. This work includes the overview of general specifications of animated films, the difference of authorial and team approach with all their positive and negative aspects. This thesis introduces the basic theories of teamwork and their possible applications to reach better results in the process of animation. These principles are summed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 9. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 9. 2013
  • Supervisor: Libuše ČIHAŘOVÁ
  • Reader: Michal PODHRADSKÝ

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a)
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 12. 2. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta

Bachelor programme / field:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Animovaná tvorba