Lucie Zdeňková

Bakalářská práce

3D grafika a film: Tvorba filmových kulis s využitím CGI

3D graphics and film: Creating film exteriors using CGI
Anotace:
Práce je věnovaná tvorbě filmových exteriérů pomocí 3D grafiky. Teoretická část práce se zabývá principy a postupy pro tvorbu 3D scény s důrazem na 3D modelování. Součástí jsou také možnosti automatizace práce a pravidla pro dosažení fotorealistické scény. Práce také mapuje celý proces při výrobě vizuálních efektů. Poslední část je věnovaná analýze videí a jiných zdrojů o tvorbě CGI prostředí u hollywoodských …více
Abstract:
The work is devoted to creating film exteriors using 3D graphics. The theoretical part deals with principles and procedures for creating 3D scenes with an emphasis on 3D modeling. Included are the possibilities of automation of work and the rules for achieving the photorealistic scene. The work also describes the entire process of the visual effects production. The last part is dedicated to analyzing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 2. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: Jan Bubeníček
  • Oponent: Václav Dušek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/73299