Kateřina Karhánková

Bakalářská práce

Přínos týmové spolupráce při tvorbě animovaného filmu

The Advantages of team work in animated films

Anotace:
V této práci se věnuji využití týmové spolupráce při tvorbě animovaného filmu. Práce obsahuje náhled na základní specifika animované tvorby, na rozdílnost autorského a týmového přístupu v tomto oboru, spolu s pozitivními i negativními aspekty. Práce dále představuje základy teorie týmové spolupráce a jejich možnou aplikaci při procesu tvorby animovaného filmu dopomáhající k dosažení lepších výsledků …více
Abstract:
I focus on possibilities of teamwork in animated films in my thesis. This work includes the overview of general specifications of animated films, the difference of authorial and team approach with all their positive and negative aspects. This thesis introduces the basic theories of teamwork and their possible applications to reach better results in the process of animation. These principles are summed …více
 

Klíčová slova

animovaný film

Klíčová slova

výrobní štáb filmu

Klíčová slova

filmová výroba

Klíčová slova

filmová tvorba
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2013
  • Vedoucí: Libuše ČIHAŘOVÁ
  • Oponent: Michal PODHRADSKÝ

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Autor udělil v licenci souhlas s: a) rozmnožováním díla jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě, včetně formy elektronické d) vystavováním originálu díla nebo jeho rozmnoženin podle písm. a)
In the license agreement the author has granted the following: a) by copying the University Work in any media and any form, including electronic form d) by issuing the original of the University Work or copying it as described in a) hereof

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 2. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie múzických umění v Praze.Filmová a televizní fakulta. Knihovna

Akademie múzických umění v Praze

Filmová a televizní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Animovaná tvorba