Bc. Tereza Valeriánová

Diplomová práce

Prvotní péče o pozůstalé v nemocnicích

Primary care for the survivors in hospital
Anotace:
Tato diplomová práce se v teoretické části zabývá umíráním a péčí o umírající v minulosti, rituály okolo smrti a nynější tabuizací smrti. Dále popisuje druhy truchlení, jeho příznaky, truchlení jako proces. Práce vysvětluje důležitost správné komunikace s pozůstalými, důle-žitost prostředí a časového aspektu při předávání pozůstalosti. Obsahuje praktické rady pro jednání s pozůstalými a schéma informací …více
Abstract:
This disertation is in a theoretical part concerned with dying and keeping of a dying people in the past.Then there are some rituals connected with a death and a nowadays tabooed death. Below there are described the kinds of grieving, its symptoms and grieving as a pro-cess. My thesis explain the seriousness and the right communication with residual relati-ves, the importance of backround relationship …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta