Bc. Kateřina Pekařová

Master's thesis

Queer indetity in young adult literature

Queer indetity in young adult literature
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá vývojem homosexuality, podle aspektů společných pro psychologické modely vývoje homosexuality, a jejím zobrazením ve čtyřech románech pro mládež. Tyto romány jsou Annie on My Mind (1982), Stitches (2003), Swimming in the Monsoon Sea (2005) a Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe (2012). V první, teoretické, části definuje literaturu pro mládež a její …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with four queer young adult novels and the portrayal of the development of homosexuality on the basis of features shared by numerous psychological models of development of homosexuality. The chosen novels are Annie on My Mind (1982), Stitches (2003), Swimming in the Monsoon Sea (2005) and Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe (2012). In the first theoretical …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedúci: PhDr. Irena Přibylová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavla Buchtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta