Anežka Pivoňková

Bakalářská práce

Etické problémy příjezdového cestovního ruchu v oblasti gastronomie s přihlédnutím ke kulturním odlišnostem klientů

Ethical problems of incoming tourism in the field of gastronomy, taking into account cultural differences of the clients
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na etické problémy v příjezdovém cestovním ruchu související s kulturní odlišností židovské kultury v gastronomii. Hlavním cílem je analyzovat rozdíly ve znalostech judaismu u pracovníků v hotelnictví, gastronomii, cestovním ruchu a u studentů vysokých škol v oboru cestovní ruch.
Abstract:
My bachelor thesis is focused on ethical problems in incoming tourism regarding the culture differences of the Jewish culture in gastronomy. The main goal is to analyze the differences in Jewish culture knowledge of workers in hospitality and tourism and students of tourism colleges.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Monika Klímová
  • Oponent: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu