Šárka Roubíčková

Bakalářská práce

Japonská etika a její vliv na hotelnictví a cestovní ruch

The Japanese Ethics and its Influence on Hospitality and Tourism
Anotace:
Bakalářská práce „Japonská etika a její vliv na hotelnictví a cestovní ruch“ se zabývá tématem japonské kultury. Cílem práce je identifikovat základní prvky japonské etiky a etikety a zhodnotit jejich vliv na hotelnictví a cestovní ruch v České republice. Na základě definovaného cíle byly stanoveny dvě hypotézy. Jedna hypotéza předpokládá, že počet japonských turistů přijíždějících do České republiky …více
Abstract:
Bachelor thesis “The Japanese Ethics and its Influence on Hospitality and Tourism” deals with the theme of Japanese culture. The objective of this work is to identify the basic elements of Japanese ethics and etiquette and to assess their influence on hospitality and tourism in the Czech Republic. On the basis of the defined objective have been determined two hypotheses. One hypothesis assumes that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Monika Klímová
  • Oponent: Ing. Pavel Attl, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví