Kateřina Milerová

Bachelor's thesis

Vliv změny zřizovací listiny Pražské informační služby – Prague City Tourism na její činnost

Impact of Changes in the Provisioning of the Prague Information Service-Prague City Tourism on its Activities
Abstract:
Hlavními částmi bakalářské práce s tématem Vliv změny zřizovací listiny Pražská informační služba-Prague City Tourism na její činnost jsou teoretická, analytická a návrhová. Práce je dále složena z obalu titulních stran, čestného prohlášení, obsahu, úvodu po třech hlavních částech následuje závěr a použitá literatura. V teoretické je výtah ze dvou zákonů a typ moderní organizace DMO. V druhé části …more
Abstract:
The main content of the Bachelor thesis with the topic of the effect of changes in the provisioning of the Prague information service-Prague City Tourism on its activities are the three parts of the theoretical, analytical and design. The work is further composed of the packaging cover pages, the contents of the affidavit, after the three main parts of the introduction is followed by the conclusion …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Petr Studnička
  • Reader: Ing. Josef Pátek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola hotelová v Praze