Theses 

Projekt "Zdravý pohyb do škol" a jeho vliv na žáky základní školy Mánesova Otrokovice – Bc. Matěj Koňařík

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Matěj Koňařík

Diplomová práce

Projekt "Zdravý pohyb do škol" a jeho vliv na žáky základní školy Mánesova Otrokovice

Project Healthy motion in schools and his impact on pupils of primary school Mánesova Otrokovice

Anotace: V diplomové práci se věnujeme projektu Zdravý pohyb do škol, který funguje již od září 2012 na všech základních školách v Otrokovicích. Hlavním záměrem práce je pomocí testové baterie vyzkoumat účinky tohoto projektu na jeho nejmenší účastníky ze ZŠ Mánesova a výsledky porovnat s dětmi ze ZŠ Komenského ze Zlína, která v tomto projektu nefiguruje a nemá zvýšenou hodinovou dotaci tělesné výchovy. V první části práci se seznámíme s lidskou motorikou, zaměříme se zejména na pohybové schopnosti a jejich rozvoj. Ve druhé části si detailně představíme celý projekt, a zejména se věnujeme ověření námi zvolené hypotézy, tedy jestli děti, které jsou zapojeny do projektu Zdravý pohyb do škol, budou ve všech disciplínách zdatnější nežli děti, které do projektu zapojeny nejsou.

Abstract: This thesis is about project Healthy motion in schools and his impact on pupils of primary school Mánesova Otrokovice. Project operates from September 2012 and is still in progress. The main purpose of this thesis is to use test battery and investigate effects of this project on participants from primary school Mánesova and compare the results with children from primary school Komenského which does not figure in this project. In the first part, we introduce the human motor skills, focusing mainly on physical abilities and their development, In the second part we will present the whole project, and especially committed to verify the hypothesis we have chosen, whether children, who are involved in project are in all disciplines proficient than children which are involved in the project.

Klíčová slova: pohybové schopnosti, motor abilities, pohybové dovednosti, motor skill, projekt Zdravý pohyb do škol, project Healthy motion in schools, mladší školní věk, elementary school age

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 10:09, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz