Bc. Radek Ševčík, Ph.D.

Diplomová práce

Spektroskopické studium dvojhvězdy V436 Per

Spectroscopic study of binary star V436 Per
Anotace:
Diplomová práce se zabývá studiem spektrálních čar binárního hvězdného systému V436 Per. Výstupem analytické části práce je analýza spektra zaměřená na čáry vodíku a helia. Na základě nově získaných spektroskopických měření byly ověřeny již dříve získané poznatky o vlastnostech studované dvojhvězdy. K analýze získaných spekter používám již ověřené a dříve použité programy jako Prekor6, SPEFO a KOREL …více
Abstract:
My diploma thesis deals with the study of spectral lines of the binary star system V436 Per. The output of the analytical part of my thesis is the spectral analysis focused on hydrogen and helium lines. Following the newly obtained spectroscopic measurement, the previously gained knowledge regarding the properties of the studied binary star was verified. For the analysis of gained spectra I use previously …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: RNDr. Jan Janík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Fyzika / Teoretická fyzika a astrofyzika