Bc. Radek Ševčík, Ph.D.

Master's thesis

Spektroskopické studium dvojhvězdy V436 Per

Spectroscopic study of binary star V436 Per
Abstract:
Diplomová práce se zabývá studiem spektrálních čar binárního hvězdného systému V436 Per. Výstupem analytické části práce je analýza spektra zaměřená na čáry vodíku a helia. Na základě nově získaných spektroskopických měření byly ověřeny již dříve získané poznatky o vlastnostech studované dvojhvězdy. K analýze získaných spekter používám již ověřené a dříve použité programy jako Prekor6, SPEFO a KOREL …more
Abstract:
My diploma thesis deals with the study of spectral lines of the binary star system V436 Per. The output of the analytical part of my thesis is the spectral analysis focused on hydrogen and helium lines. Following the newly obtained spectroscopic measurement, the previously gained knowledge regarding the properties of the studied binary star was verified. For the analysis of gained spectra I use previously …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2010
  • Supervisor: RNDr. Jan Janík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / field:
Physics / Theoretical Physics and Astrophysics