Bc. Martina Beránková

Diplomová práce

Vybrané determinanty pozice Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR

Selected determinants of General Health Insurance Company s position
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vybranými determinanty Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky z pohledu služeb klientům, jež jsou pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu specifické a charakteristické. Je otázkou, jaké synergické efekty vyvolávají a do jaké míry ovlivňují její konkurenceschopnost. Cílem této závěrečné práce je popis a analýza těchto vybraných determinantů a jejich významu na pozici instituce …více
Abstract:
The thesis deals with the selected determinants of General Health Insurance Company’s position from the point of view of service clients, which are for the General health insurance company specific and characteristic. The question is what synergistic effects to induce and to what extent affect its competitiveness. The aim of this thesis is the description and analysis of these selected determinants …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Jan Mertl, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní