Radovan RAKUS, DiS.

Bakalářská práce

Teoretická část: Rozhlasová hra: Umělecko-realizační atributy rozhlasové hry - zvukový design Praktická část: Rozhlasová hra - zvuk

1. Theoretical Part: Radio play: Artistic and Realization Atributes of Radio Play - Sound Design 2. Practical Part: Radio Play - Sound
Anotace:
Hlavním zaměřením této práce je seznámení s technologickými i tvůrčími aspekty během jednotlivých fází výroby rozhlasové hry (zvukového dramatu) a také snaha poukázat na možnosti, jaké měli tvůrci rozhlasových her v minulosti a jaké prostředky mohou mít k dispozici dnes. Praktickou částí je zpracování autorské rozhlasové hry, dle vlastního námětu.
Abstract:
The main aim of this paper is to introduce the reader to both technological and creative aspects of all the phases of the radio play (or audio drama) production and also to show which possibilities radio play producers had in the history and which resources they can use nowadays. The practical part is production of an audio play, based on my own story.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 9. 2011
Zveřejnit od: 15. 9. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Ján Grečnár, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RAKUS, Radovan. Teoretická část: Rozhlasová hra: Umělecko-realizační atributy rozhlasové hry - zvukový design Praktická část: Rozhlasová hra - zvuk. Zlín, 2011. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 15. 09. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 9. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Střih a zvuk