Bc. Ondřej Šanko

Bachelor's thesis

Protokol NetFlow v hybridní infrastruktuře

Abstract:
Tato práce popisuje propojení virtuální sítě s fyzickým zařízením a nastavení protokolu NetFlow. V praktické části je, navržena síť v simulačním nástroji GNS3, propojení s fyzickým zařízením od firmy MikroTik a monitorování datové sítě pomocí protokolu NetFlow.
Abstract:
This work describes link between virtual network and physical device and setting protocol NetFlow. In the practical part is designed network in simulation tool GNS3, link with physical device from company MikroTik and track with protocol NetFlow.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Soňa Neradová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Šanko, Ondřej. Protokol NetFlow v hybridní infrastruktuře. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

University of Pardubice

Faculty of Electrical Engineering and Informatics

Bachelor programme / field:
Information Technology / Information Technology

Theses on a related topic