Bc. Alexandra Korandová

Diplomová práce

Komentovaný překlad vybraných částí blogu blogera StalinGulag

Annotated translation of selected parts of the Blog by StalinGulag, the blogger
Anotace:
Předmětem této magisterské práce je komentovaný překlad vybraných částí blogu Alexandra Gorbunova, známého pod pseudonymem StalinGulag. Teoretická část je věnována internetu jako novému médiu a jeho regulaci, publicistickému stylu a také samotnému autorovi překládaných textů. Praktická část obsahuje samotný překlad textů a translatologickou analýzu vybraných překladatelských problémů.
Abstract:
The aim of this master thesis is a translation of selected parts of the Blog by Alexander Gorbunov, known as StalinGulag. The theoretical part is dedicated to the Internet as the new media and its regulation, characteristic of journalistic style and to the author of translated texts. The practical part contains translated texts and analysis of selected translation problems.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Libuše Klangová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jiří Gazda, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta