Bc. Aleš HADÁČEK

Diplomová práce

Měření emisí zátěžových plynů z vybraných BAT technik ve zvoleném provozu s chovem prasat, zhodnocení jejich ekonomických dopadů a porovnání s vypočtenými hodnotami dle dokumentu BREF

Anotace:
Diplomová práce se zabývá změřením emise zátěžových plynů, vyhodnocením používaných technik a technologií ve sledovaném podniku s výkrmem prasat. Poté jsou zjištěné techniky a technologie porovnány s nejlepšími dostupnými technikami BAT a následně ekonomicky vyhodnoceny. Součástí práce je posouzení tří hypotéz: Splňuje měrná výrobní emise amoniaku z vybraného provozu limity nebo doporučení podle direktivy …více
Abstract:
This diploma thesis aims to measure the harmful gas emissions and evaluate methods and technologies used in an observed fattening pigs company. Subsequently observed methods and technologies are compared with best available techniques BATs and economically evaluated. The thesis contains three hypotheses. 1. Do measured production emissions of ammonia from the selected plant comply with the limits and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Antonin Dolan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HADÁČEK, Aleš. Měření emisí zátěžových plynů z vybraných BAT technik ve zvoleném provozu s chovem prasat, zhodnocení jejich ekonomických dopadů a porovnání s vypočtenými hodnotami dle dokumentu BREF. Č. Budějovice, 2017. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses nllyws nllyws/2
29. 5. 2017
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
29. 5. 2017
Bulanova, L.
30. 5. 2017
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.