Tomáš ŠOFRONIČ

Bakalářská práce

Zhodnocení vybrané BAT techniky ve vybraném provozu s chovem prasat a zhodnocení jejich ekonomických dopadů

Anotace:
S narůstající zemědělskou produkcí vzrůstá i jeho vliv na životní prostředí. Ovlivňuje nejen půdu, vodní zdroje ale i ovzduší. Tato práce se zabývá měřením škodlivých plynů ze zemědělské produkce prasat za pomoci přístroje INNOVA 1412 ve společnosti Ponědraž s.r.o. na farmě Ponědrážka. Měření proběhlo v porodně prasat. V této práci jsem se zabýval použitými BAT technologiemi v chovu. Provedl jsem ekonomické …více
Abstract:
With increasing agricultural production increasing its impact on the environment. It affects not only the soil, water resources, but also the atmosphere. This work dealed with the measurement of harmful gases from agricultural production of pigs with the help of INNOVA 1412 in the company Ponědraž Ltd. on the farm Ponědrážka. Measurements took place in the farrowing pig house. In this work, I dealt …více
 

Klíčová slova

BAT BREF amoniak chov prasat emise
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016
Zveřejnit od: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Antonin Dolan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠOFRONIČ, Tomáš. Zhodnocení vybrané BAT techniky ve vybraném provozu s chovem prasat a zhodnocení jejich ekonomických dopadů. Č. Budějovice, 2016. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses erraik erraik/2
17. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
17. 5. 2016
Bulanova, L.
18. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.