Bc. Ondřej Štolba

Diplomová práce

Tvorba a implementace obranných politik V4 na pozadí percepce bezpečnostních hrozeb

The Creation and Implementation of the V4 Defence Policies on the Basis of Security Threats
Anotace:
Práce se zabývá spoluprací V4 v oblasti obrany mezi lety 2010 – 2016. Hlavním cílem je prozkoumat, jak do procesu tvorby a implementace obranných projektů V4 vstupuje percepce hrozeb jednotlivých členských států. Na základě strategických dokumentů a bezpečnostních zpráv práce identifikuje překryv a rozdílnost priorit národních bezpečnostních zájmů, které jsou důvodem k dalšímu prohlubování nebo omezení …více
Abstract:
The work deals with the V4 cooperation in the area of defence between the years 2010-2016. The main object of this thesis is to explore how the perception of threats of individual member states enters into the process of creation and implementation of V4 defence projects. Based on strategic documents and security reports the work identifies the overlapping as well as divergence of priorities of national …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií