Bc. Ondřej Štolba

Master's thesis

Tvorba a implementace obranných politik V4 na pozadí percepce bezpečnostních hrozeb

The Creation and Implementation of the V4 Defence Policies on the Basis of Security Threats
Abstract:
Práce se zabývá spoluprací V4 v oblasti obrany mezi lety 2010 – 2016. Hlavním cílem je prozkoumat, jak do procesu tvorby a implementace obranných projektů V4 vstupuje percepce hrozeb jednotlivých členských států. Na základě strategických dokumentů a bezpečnostních zpráv práce identifikuje překryv a rozdílnost priorit národních bezpečnostních zájmů, které jsou důvodem k dalšímu prohlubování nebo omezení …more
Abstract:
The work deals with the V4 cooperation in the area of defence between the years 2010-2016. The main object of this thesis is to explore how the perception of threats of individual member states enters into the process of creation and implementation of V4 defence projects. Based on strategic documents and security reports the work identifies the overlapping as well as divergence of priorities of national …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 12. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 1. 2017
  • Supervisor: PhDr. Michal Kořan, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií