Bc. Monika Malá

Diplomová práce

Genderová diverzita a podniková kultura v podnicích Rako, a.s. a Brano group, a.s.

Gender diversity and company culture of the enterprises Rako a.s. and Brano Group a.s.
Anotace:
Utváření genderové diverzity je pro společnosti velmi důležité, právě z toho důvodu, že je Česká republika členem Evropské unie a ta požaduje rovnoprávnost a stejné odměňování. Podniková kultura je důležitou součástí, která úzce souvisí s problematikou rovných příležitostí, neboť pokud ta je narušena, může být ohrožena i pozitivní podniková kultura. Rovné příležitosti a pozitivní podniková kultura …více
Abstract:
Die Gestaltung gender diversity ist für die Gesellschaft sehr wichtig, gerade weil die Tschechische Republik der Mitglied der EU ist und die EU verlangt die Gleichberechtigung und die gleiche Belohnung. Die Unternehmenskultur ist ein wichtiger Teil, der hängt sehr nah mit der Problematik der gleichen Gelegenheiten, weil wenn die Unternehmenskultur verletzt ist, dann kann auch die positive Unternehmenskultur …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 10. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2010
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Iva Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance