Bc. Olga Iogova

Diplomová práce

B2B Marketing Strategy of a Chosen Company

Developing B2B Marketing Strategy for a Chosen Company
Abstract:
The aim of this project is creating B2B marketing strategy for a Moldavian company that works in domain of certification, quality control, inspection and testing. Although the field of activity is quite narrow and specific, competition on Moldavian market still exists and in order to be successful company needs more effective, costumer oriented strategy. The theoretical part describes main differences …více
Abstract:
Cílem této práce je vytvoření marketingové B2B strategie pro moldavský podnik speciali-zující se na certifikaci zboží a služeb, kontrolu kvality, inspekci a testování. I přes poměrně úzký záběr tohoto podnikání na moldavském trhu stále existuje konkurence a proto musí mít podnik efektivní strategii orientovanou na zákazníka. Teoretická část této práce identif-ikuje hlavní odlišnosti mezi B2B a B2C …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zveřejnit od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Pilík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Iogova, Olga. B2B Marketing Strategy of a Chosen Company. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Economics and Management / Management and Marketing