Bc. Ludmila Mencnerová

Master's thesis

Systém hodnocení zaměstnanců, jejich odměňování a vliv hodnocení na motivaci zaměstnanců

Staff evaluation system, their remuneration and their impact on motivation of employees
Anotácia:
Cílem diplomové práce „Systém hodnocení zaměstnanců, jejich odměňování a vliv hodnocení na motivaci zaměstnanců" je zjistit existenci vztahu mezi hodnocením zaměstnance a jeho motivaci. V teoretické části diplomové práce jsou shrnuty používané metody hodnocení,způsoby odměňování a představena společnost Raiffeisenbank, a.s. V praktické části se seznamujeme s dotazníkovým šetřením. V závěru práce jsou …viac
Abstract:
The aim of the thesis titled “The system of employee evaluation, their remuneration and the influence of the evaluation on employee motivation” is to explore the existence of the relation between employee evaluation and employee motivation. The theoretical part includes the summary of evaluation methods used, methods of employee remuneration, and Raiffeisenbank,a.s. company is introduced. The practical …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2011
  • Vedúci: Ing. Vladislava Ryšávková
  • Oponent: Mgr. Antonín Schneider

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting