Bc. Karel Schutt

Bachelor's thesis

Prostředky marketingové komunikace - Nemocnice Kadaň, s.r.o.

Marketing communication resources - Nemocnice Kadaň, s.r.o.
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá prostředky marketingové komunikace Nemocnice Kadaň, s.r.o. Krátce představuje sektor zdravotnictví z pohledu užití marketingu. Další část je věnována základním pojmům marketingové komunikace a stručnému seznámení se zdravotnickým zařízením Nemocnice Kadaň, s.r.o. Bude provedena analýza marketingových nástrojů, které instituce využívá. Cílem bakalářské práce je na základě …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the resources of marketing communication of the Hospital Kadaň, s.r.o. It is shortly introducing health sector from the marketing point of use. The next part is dedicated to the basic concepts of marketing communication and brief description of the health care facility Hospital Kadaň, s.r.o. The analysis of marketing communication tools, which institution uses, will …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2016
  • Supervisor: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Reader: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní