Mgr. Klára Částečková

Master's thesis

Právní ochrana povinného a třetích osob v rámci exekuce

Legal Protection of the Debtor and the Third Parties at the Enforcement Proceedings
Abstract:
Cílem diplomové práce je vymezit možnosti ochrany povinného a třetích osob v rámci exekuce. Nejdříve je obecně definována ochrana vlastnického práva a zásady exekučního řízení. Následuje přehled jednotlivých institutů týkajících se dané problematiky, a také návrh nové právní úpravy, tedy úvahy de lege ferenda. Pozornost je věnována především vylučovací žalobě a vztahu mezi vyškrtnutím věci ze soupisu …more
Abstract:
The aim of this thesis is to determinate possibilities of legal protection of the debtor and third parties at the enforcement proceedings. Firstly, is defined protection of rights in property and principles of execution. The following is an overview of individual institutes that are related to the topic of this thesis, and also a proposal of new legislation, thus consideratons on the possible changes …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 5. 2014
  • Supervisor: Mgr. Miloslav Hrdlička
  • Reader: doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Master programme / field:
Law and Legal Science / Law

Theses on a related topic