Bc. Jana Hanáčková

Bakalářská práce

Vliv muzikoterapie a canisterapie na rozvoj žáků s těžkým postižením

The influence of music therapy and canistherapy on the development of pupils with severe disabilities
Anotace:
Závěrečná práce se zabývá vlivem muzikoterapie a canisterapie na tři žáky s těžkým postižením ve školním prostředí. Dále se snaží popsat osobnostní rozvoj žáka v oblasti jemné a hrubé motoriky, komunikace a chování.Teoretická část práce se zabývá problematikou žáků s těžkým postižením obecně. Popisuje těžké postižení, a možnosti vzdělávání žáků s těžkým postižením. Přibližuje možnost používání terapeutických …více
Abstract:
My final thesis is focused on the effects of music therapy and animal-assisted therapy (therapy dogs in particular) on three differently able pupils in the school environment. Furthermore this thesis aeiwis to describe personal progression and development of pupils motor skills, communication and bahavior. The theoretical part of my work is focused on issues of differently able pupils in general. It …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta