Tereza PRASKOVÁ LASÁKOVÁ

Bachelor's thesis

Fenomén hra - Hra v období batolete a její vliv na psychosociální vývoj dítěte

Phenomenon of play - Play during toddlerhood and its effect on psychosocial development of a child
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tématem hry a jeho vlivem na vývoj dítěte. Hlavním cílem byla rešeršní činnost a následné zpracování získaných informací na uvedené téma. Rešerše byla provedena v databázi EBSCOhost a ProQuest Cental. Na základě utřídění faktů jsou ve výsledku práce obsaženy odpovědi na otázky, které byly kladeny v úvodu metodologické části.
Abstract:
The thesis paper is concerned with the theme of play and its effect on a child development. The main goal of the methodological part was a background research followed by compiling of acquired information on the given topic. Background research was executed in a database EBSCOhost and ProQuest Cental. Classification of facts resulted in presentation of answers to questions which were asked in the introduction …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 6. 2017

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Radek Hanuš, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PRASKOVÁ LASÁKOVÁ, Tereza. Fenomén hra - Hra v období batolete a její vliv na psychosociální vývoj dítěte . Olomouc, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses nokcde nokcde/2
20/6/2017
Folders
Files
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.