Lukáš KUBINA

Bakalářská práce

Sedavé zaměstnání z pohledu fyzioterapeuta

The sedentary job from physiotherapist's point of view
Anotace:
Bakalářská práce zpracovává problematiku sedavého zaměstnání z pohledu fyzioterapeuta. Teoretická část se zaměřuje na obecnou problematiku dlouhodobého statického sezení, základní parametry optimálního uzpůsobení pracoviště z hlediska ergonomie, jednotlivé typy sedu včetně těch alternativních a popis důsledků dlouhodobého sezení na lidský organizmus. V praktické části je uvedena analýza zkoumaného …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of sedentary job from the physiotherapists point of view. The theoretical part focuses on the general issue of long-term static sitting, basic parameters of optimal adaptation of the workplace in terms of ergonomics, individual types of seating positions including alternatives and description of impact of long-term sitting on the human organism. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: PaedDr. Petra Dobešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUBINA, Lukáš. Sedavé zaměstnání z pohledu fyzioterapeuta. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta