Bc. Lenka Skopalová

Bakalářská práce

Využití metylací DNA při studiu historických populací a ve forenzní praxi

The usage of DNA methylation in the research of historical populations and in forensic practice
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji metylacím DNA, které nám jako epigenetická variace poskytují velké množství informací. Metylace DNA vznikají kovalentním připojením metylové skupiny na nukleovou bázi, v případě člověka na cytosin. V první části se věnuji obecným poznatkům, vzniku metylované DNA, změnám v průběhu života a informacím, které je možné z této epigenetické změny získat. V druhé části je …více
Abstract:
In this thesis, I deal with DNA methylation, which, as an epigenetic variation, provides us with a large amount of information. DNA methylation is formed by the covalent connection of the methyl group to the nucleobase, related to human mainly to cytosine. This bachelor thesis contains a summary information of methylated DNA, changes in DNA methylation during lifetime and information that can be obtained …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Dana Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta