Veronika Drahotová

Bachelor's thesis

Vzájemné vztahy Evropské unie a Ruska na pozadí energetické bezpečnosti

Mutual relations of the European Union and Russia on energy security background
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá vzájemnými vztahy Evropské unie a Ruska na pozadí energetické bezpečnosti. Cílem práce je zjistit, zda vzájemné vztahy Evropské unie a Ruska jsou do budoucna udržitelné. Po teoretickém úvodu charakterizující energetickou bezpečnost jako pojem z hlediska odběratelských a dodavatelských zemí, se ve druhé kapitole zaměřuji na současný rámec energetických vztahů mezi EU …viac
Abstract:
This thesis deals with the mutual relations between the European Union and Russia on energy security background. The aim of the study is to determine whether the mutual relations of the European Union and Russia are sustainable into the future. After a theoretical introduction describing energy security as a concept in terms of customer and supplier countries, in the second chapter I focuse on the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedúci: Josef Bič
  • Oponent: Šimon Buryan

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45582