Bc. Tomáš Kolomazník

Master's thesis

Prostorové projevy druhého demografického přechodu v České republice

The Spatial Effects of the Second Demographic Transition in the Czech Republic
Abstract:
Cílem této diplomové práce je objasnit koncept druhého demografického přechodu a popsat ho jak v obecné rovině, tak ve specifických podmínkách České republiky. V praktické části je definováno sedm indikátorů, které tvoří základ pro prostorovou analýzu vývoje tohoto fenoménu na úrovni okresů (LAU1) v období 2001 až 2014. V závěru odpovídá práce na otázku, zda v České republice druhý demografický přechod …more
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to explain the concept of the second demographic transition and to describe it not only generally, but also in specific conditions of the Czech Republic. In its practical part there are defined seven indicators, which form the basis for the spatial analysis of this phenomenon on the level of districts (LAU1) between the years 2001 and 2014. Finally, the question whether …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 6. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: RNDr. František Murgaš, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kolomazník, Tomáš. Prostorové projevy druhého demografického přechodu v České republice. Liberec, 2016. diplomová práce (Mgr.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technical University of Liberec

Faculty of Science, Humanities and Education

Master programme / field:
Teacher training for primary and lower-secondary schools / AJ-ZE