Bc. Filip Rýznar

Diplomová práce

Krizový management a plánování strategie ve firmě NOVOINVEST a.s.

Crisis management and planning strategy in company NOVOINVEST a.s.
Anotace:
Autor: Bc. Filip Rýznar Název: Krizový management a plánování strategie ve firmě NOVOINVEST a.s. Práce se v teoretické části věnuje vymezení základních pojmů krizového managementu a jeho strategie. V první praktické části následuje popis charakteristiky firmy NOVOINVEST a.s., následuje analýza stávajícího problému ve firmě, která vymezí hlavní konkrétní cíl při řešení popsaného problému vedoucího ke …více
Abstract:
Author: Bc. Filip Rýznar Title: Crisis management and planning strategy in company NOVOINVEST a.s. Work in the theoretical part deals with the fundamental concepts of crisis management and its strategy. In the first part followed by a practical description of the characteristics of company NOVOINVEST, a.s. follows analysis of the current problem in the company, which will define the main specific objective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2010
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Novotný
  • Oponent: prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting