Theses 

Aplikace risk managementu do vnitropodnikového prostředí – Bc. Markéta Lorenc Trpišovská

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Markéta Lorenc Trpišovská

Diplomová práce

Aplikace risk managementu do vnitropodnikového prostředí

Application of Risk Management Internal Environment

Anotace: Diplomová práce na téma ?Aplikace risk managementu do vnitropodnikového prostředí? je pojata z hlediska vlivu novodobé finanční krize na risk management ve firmách podnikající na území České republiky. Zahrnuje tři hlavní části, které jsou koncipovány jak teoreticky tak ve formě vlastních poznatků nabytých po dobu vypracovávání této práce. První kapitola nás poskytne přehled o tom co je to risk management a to především formou vysvětlení teorie a důležitých pojmů s tímto oborem spjatých. Druhá část poukazuje na vývoj novodobé finanční krize, na její příčiny a dopady a následně na vliv jejích důsledků na vnitropodnikové prostředí. V závěru této části je podrobně popsána ISO 31000, která je pro risk management jednou z nejdůležitějších novodobých norem. Třetí část názorně ukazuje, jaký vliv měla krize na počet firemních bankrotů na území České republiky. Závěr této práce obsahuje zhodnocení poznatků dosažených zkoumáním vlivů novodobé finanční krize na vnitropodnikové prostředí.

Abstract: The thesis "Application of risk management in internal environment" is conceived in terms of the impact of the recent financial crisis on risk management in companies doing business in the Czech Republic. It includes three main parts, which are designed both theoretically and in the form of knowledge and experience gained during the development of this work. The first chapter is an overview of what management risk actually is, especially in the form of theories and explanations of important terms associated with that field. The second part refers to the development of modern financial crisis, its causes and effects, and subsequently to influence its impact on the internal environment. At the end of this section is described very detailed the ISO 31000, which is for risk management one of the most important modern standards. The third part illustrates the impact of the crisis on the number of corporate bankruptcies in the Czech Republic. The conclusion of this work includes evaluation of the knowledge attained by examining the effects of the recent financial crisis on the internal environment.

Klíčová slova: Riziko, Risk management, Krize, Novodobá finanční krize, ISO31000

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2014
  • Zveřejnit od: 6. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Karina Mužáková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.1.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 1. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28746 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Lorenc Trpišovská, Markéta. Aplikace risk managementu do vnitropodnikového prostředí. Liberec, 2014. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 09:42, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz